Vytvoření karty pomůcky

Následující workflow je typické pro běžné přiřazení nově pořízené pomůcky zaměstnanci od úvodního nastavení až po kontrolu stavu pomůcek.

Ještě před samotným začátkem je ale dobré v rámci společnosti zvolit, zda uživatelé budou vyzváni k potvrzení přijetí pomůcky také nakreslením podpisu pomocí myši nebo trackpadu. Toto nastavení může změnit Administrátoři v sekci Nastavení aplikace.

Nastavení podpisu pro předávací protokoly

Dále Administrátor nebo uživatel s rolí Správce majetku založí novou kategorii pomůcek - Notebook. Těchto kategorií může mít jedna pomůcka přiřazeno několik, např. pro označení geografického umístění pomůcky, barvy, typu, atd...

1) Správce majetku pořídil nový notebook Macbok Air. Otevře si sekci "Správa pomůcek" a vytvoří novou kartu pomůcky. Vybere také uživatele, kterému danou pomůcku přiřazuje. Inventátní číslo musí být vyplněno a musí být v rámci společnosti unikátní.

2) Jakmile správce pomůcku uloží, uživateli, kterému jí přiřadil, přijde e-mailová notifikace, která ho (v našem případě ji - uživatelku Evu Bláhovou) vyzve k přijetí této pomůcky.
Potvrzení přidělení pomůcky

3) Uživatelka přímo v e-mailu zvolila možnost Přijmout pomůcku, což jí přesměruje na přihlášení a následně se jí objeví dialog pro potvrzení. Pokud je toto potvrzení vyžadováno pomocí podpisu, nabídne se jí plocha pro "podepsání". V pozadí tohoto modálního okna je vidět také její Plocha, na které je sekce pomůcky s kartičkami pomůcek, které čekají na její potvrzení přijetí.

4) Po odeslání potvrzení si uživatelka automaticky stáhne předávací protokol, a může se podívat do sekce "Moje pomůcky", ve které má vylistovány všechny pomůcky, které čekají na její přijetí, a také pomůcky, které již přijala nebo odmítla. I zde je možné pomůcky čekající na přijetí potvrdit, nebo odmítnout.

Podpis a předávací protokol

5) Uživatelka Eva Bláhová je tak ráda z nového notebooku, že se rozhodla poděkovat svému nadřízenému, a to přímo prostřednictvém chatu ve Sloneekovi. Jelikož je její nadřízený online, zpráva mu bude ihned doručena. Pokud by nebyl, zpráva by mu přišla do e-mailu.

Inventátní číslo musí být vyplněno a musí být v rámci společnosti unikátní.

Co dělat pokud uživatel pomůcku nepřijal? Podívejte se na postup ZDE.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.