VYTVOŘENÍ CHECKLISTU

Checklisty fungují na principu šablon. Předpřipravené šablony pak jednoduchým doplněním primárního uživatele (případně úpravy sekundárních uživatelů) pustíte do realizace.

Role v checklistech:

Primární uživatel
Jde o uživatele, kterému budou po spuštění přiřazeny PRIMÁRNÍ úkoly. Typicky jde o nově nastupujícího zaměstnance nebo zaměstnance, který firmu opouští. V případě vzdělávacích plánů jde o člena týmu, jehož se vzdělávací plán týká.

Sekundární uživatel
Jde o uživatele, který k plnění checklistu přispívá dílčím úkolem. V případě onboardingu tak jde např. o IT managera, Office Managera nebo HR managera.

Pole v checklistech:

Vedle Názvu a Popisu úkolu můžete přiřadit Webový odkaz. Snadno ta navážete konkrétní úkol s externím online školením nebo s přiděleným Dokumentem nebo Pomůckou.
Můžete vložit konkrétní soubor, u kterého vyžadujete přečtení nebo akceptaci

Detail úkolu

Ke konkrétnímu úkolu se uživatel dostane buď z PLOCHY nebo ze záložky CHECKLISTY. V detailu úkolu pak ovládá status plnění.

Detail úkolu
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.