UŽIVATELSKÉ ROLE V DOCHÁZCE

Každý uživatel může mít role podle toho, jaké aktivity, přístupy a práva má v rámci aplikace mít. Pro docházku jsou relevantní jen některé role, popis ostatních rolí je na stránce Uživatelské role.

Primární role:
User - Každý uživatel má tuto roli, která mj. zajišťuje přístup do aplikace přes uživatelské rozhraní.

Admin - Administrátorský přístup má plné oprávnění pro všechny akce nad všemi daty všech uživatelů. Tato role tedy umožňuje kompletní přístup - čtení i zápis všech nastavení aplikace, událostí, pomůcek, atd. Důrazně doporučujeme udržovat počet administrátorů co nejnižší.

Manager - Uživatel s touto rolí může být přiřazen do týmu jako jeho manažer, což mu následně umožňuje nahlížet na týmová data, a v modulu Docházka například také editovat docházku svých podřízených. Bez přiřazení uživatele s touto rolí do konkrétních týmů nemá role na práva daného uživatele žádný vliv.

Supervisor - Umožňuje nahlížet na stav událostí podřízených týmů bez možností, které má role Manager. Jde tedy pouze o přístup pro čtení, nikoliv editaci a zápis (například náhled reportů a kalendáře, bez možnosti cokoliv měnit).

Sekundární role:
Reporting - Role slouží k neomezenému přístupu ke všem reportům všech uživatelů.

Terminál - Uživatel typu terminál je rezervován pro hardwarové terminály. Uživatel s touto rolí nemůže v aplikaci vykonávat jiné akce než fungovat jako docházkový terminál.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.