Rychlé seznámení s modulem Firemní dokumenty

Sloneek rozlišuje Soukromé a Veřejné dokumenty. Využijete je pro hromadné případně individuální informování napříč organizací.

Veřejné dokumenty jsou typicky směrnice, kodexy, řády. Týkají se všech uživatelů. Oproti tomu soukromé dokumenty využijete pro oběh administrativy související s konkrétními osobami. Ať už jde o pracovní smlouvy nebo platové / mzdové výměry.

Po přiřazení dokumentu dojde všem adresátům emailová notifikace, která je na nový dokument k odsouhlasení nebo potvrzení přečtení upozorní.
Jako administrátoři ve svém přehledu pro řízení dokumentů vidíte, kolik uživatelů si ještě každý konkrétní vložený dokument nepřečetlo, respektive nepotvrdilo přečtení.
V takovém případě je jednoduše znovu vyzvete ke splnění povinnosti, kterou jste po nich žádali.PODEPISOVACÍ WORKFLOW

Nastavte si sami podepisovací flow pro hromadné podepisování dokumentů. Lépe budete mít pod kontrolou třeba akceptaci faktur. V rámci nastavení workflow přiřadíte libovolný počet lidí, kteří mají dokument podepsat. Poté, co všichni podepsali se k dokumentu za každého jednotlivého signatáře přiřadí jedna stránka jako report podpisu. Každý podpis má krom své fyzické podoby přidaný i unikátní “HASH” kód, podle kterého lze prokazatelně a jasně identifikovat původce souhlasu. Pokud tedy někomu “nepůjčíte” své heslo do Sloneeka. Potvrzení máte připravené v pdf ke stažení a zároveň je o každé podpisové aktivitě veden pečlivý auditlog (strojově vedená historie aktivity).

Podepisovací report
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.