REPORTY AKTIVIT

Data jsou zobrazována za období zadané v hlavičce filtru.
Zobrazení dat podléhá oprávněním podle rolí. Uživatel vidí data výhradně svá, Manažer data svého týmu a Admin vidí na všechny události ve firmě.

Report aktivit
Report zobrazuje události naplánovaných aktivit, které uživatel, případně uživatelé zadali a v jakém jsou stavu - schválené, čekající na schválení, zamítnuté.

Report aktivit

Report souhrn aktivit
Report zobrazuje souhrnné informace ke každé naplánované aktivitě, kterou má daný uživatel / uživatelé naplánovanou k realizaci.

Report souhrn aktivit

Report měsíční kalendář
Report zobrazuje souhrnný počet odpracovaných hodin celkem za všechny aktivity a zvolené měsíční období. Data jsou dána do korelace s Plánem. V reportu je tak viditelné saldo mezi plánem a realitou.

Měsíční kalendář aktivit
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.