REPORTY DOCHÁZKY

Časové údaje jsou vyjádřeny v HODINÁCH. Tedy např. 8,25 hod je rovno 8 hod, 15min.

Report Události docházky

Tento report zobrazuje za stanovené období všechny události docházky, tedy příchody a odchody do práce.

Ve sloupci Zpětný odchod uvidíte upozornění na to, když si uživatel zadal odchod zpětně v následující den, kdy přišel do práce.

Události docházky

Report Souhrn docházky

Zobrazuje souhrn odpracované doby podle docházky za stanovené období.

Souhrn docházky

Report Měsíční kalendář

Report je měsíčním pohledem na docházku, pro každý den v měsíci je sečtena odpracovaná doba podle docházky.

Měsíční kalendář docházky
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.