PŘÍKLADY KONFIGURACE ČÍSELNÍKŮ ABSENCE

Při přidávání nového číselníku můžete vybírat z jich přednastavených číselníků a zkrátit tak čas při nastavování

Klasická dovolená
Klasický případ dovolené na Slovensku a v Česku (zde jen do konce roku 2020). Událost se čerpá po dnech nebo půl dnech, přičemž roční fond je po dnech. Nevyčerpané události se převádí do dalšího roku.

Klasická dovolená
Dovolená s hodinovým fondem

Nový model dovolené pro Česko od roku 2021. Dovolená se sice čerpá po dnech a půl dnech, fond je ale hodinový. V tomto případě, kdy fond je hodinový, je extrémně podstatné, jakou pracovní dobu má uživatel nastavenou! Sloneek totiž potřebuje vypočítat, kolik hodin z fondu má uživateli odečíst - podívá se tedy na daný den, kdy má uživatel den volna, vypočítá jeho čistou pracovní dobu (kolik měl odpracovat) a to mu odečte z hodinového fondu.

Dovolená s hodinovým fondem
Sick Day

Tento typ extra volna je nastaven jako V práci, přičemž má časový fond v hodinách, a nevyčerpané jednotky se nepřevádějí do dalšího roku. I když jde o volno, tato událost nekrátí odpracovanou dobu, a tím pádem nedochází ke snížení počtu odpracovaných hodin, které vstupují do výpočtu nároku na stravenku v daný den.

Sick Day

Nemocenská (OČR)

Jde o událost, při které se započítávají do absence kalendářní dny bez ohledu na to, zda je víkend, svátek a nebo zda má či nemá uživatel v dané dny pracovní dobu.

Tento typ volna nastavíte jako jako událost V práci, časovou jednotkou jsou Dny a půldny. Zaškrtnete "Zdravotní důvody".

Ošetřování člena rodiny / nemocenská
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.