Představení modulu Pomůcky

Pracovní pomůcky (dále jen Pomůcky) jsou modul, který slouží pro zjednodušení workflow předání pracovní pomůcky zaměstnanci s následným potvrzením převzetí, vygenerování předávacího protokolu s digitálním podpisem a archivaci stavů pomůcky.

Díky využití modulu Pomůcky má společnost vždy přehled o tom, kdo má kterou pracovní pomůcku přiřazenou, kdy ji přijal, v jakém je pomůcka stavu, atd.

Přiřazení pomůcek se odehrává v rámci jednoduchého workflow, v jehož rámci se pečlivě eviduje každá změna pomůcky - ať již je to stav pomůcky (nová, použitá, vysloužilá, atd.), její držitel, nebo PDF předávací protokol s digitálním podpisem zaměstnance.

Přehled pomůcek umožňuje kategorizaci, přehled podle lokalit, a mnoho dalších funkcionalit, jejichž smyslem je maximálně zjednodušit a zpřehlednit nákup, inventarizaci a vyřazení pomůcek, tedy zpravidla krátkodobého majetku.Výhody pro zaměstnance / uživatele
Také zaměstnanci, respektive všichni uživatelé mají jednoznačný přehled o tom, jaké pomůcky jim byly přiřazeny, a tedy jaké pomůcky po nich bude společnost požadovat vrátit.

Všechny operace jsou bez milosti v nejvyšším možném detailu ukládány do audit logu, takže odpadnou jakékoliv pochybnosti o tom, co byla zaměstnanci přiřazeno, co přijal, či případně odmítl.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.