NASTAVENÍ UDÁLOSTÍ UŽIVATELI

V tomto kroku již zbývá jen nastavit, které události smí každý uživatel čerpat, a jaký bude mít fond v případě událostí s fondem. Toto nastavení probíhá na kartě "Pracovní doba" v editaci uživatele.

Nastavení událostí uživateli

V druhé polovině obrazovky jsou vylistovány všechny číselníky absence, které jsou v dané společnosti vytvořeny. K tomu, aby konkrétní uživatel mohl danou událost čerpat, je nutné, aby pro něj byla událost povolená (druhý sloupeček - klikněte na checkbox).

Dále je nutné nastavit, zda událost má podléhat schválení jeho manažera. To lze nastavit kliknutím na checkbox v dalším sloupečku s názvem "Nutné schválení".

Následují sloupce, které zobrazují pro kontrolu parametry události, které se přenášejí z nastavení číselníku.

Jako poslední baterie sloupců jsou ty, které definují fond a čerpání pro konkrétního uživatele.

Nastavení pracovní doby
na screenshotu jsou tyto sloupce zachyceny. Jde konkrétně o:

Individuální fond - pouze pokud událost má nějaký fond. Pokud je zde nastavena hodnota, tak se nárok uživatele neřídí hodnotou v číselníku, ale tento číselníkový nárok je přepsán touto hodnotou. Typicky jde o situaci, když někteří uživatelé mají o 5 dní dovolené více než ostatní. V takovém případě, pokud definice v číselníku Dovolená je 20, tak Individuální fond bude pro lidi s vyšším fondem roven 25.
Fond pro první rok - opět pouze pokud má událost fond. V situaci, kdy zaměstnanec nastoupí během roku, tak nemá nárok na celý fond dovolené (obvykle ani sick days, sick hours a dalších benefitů), ale jen určitou poměrnou část. Tu je potřeba vypočítat ve mzdovém systému a následně vložit sem.
Vyčerpáno - tato hodnota je editovatelné pro všechny typy událostí (s fondem i bez fondu) a určuje, kolik jednotek z fondu si uživatel v tomto roce vyčerpal. Jedná se o nastavení, ne report! Tedy, zde určujete, kolik jednotek má mít vyčerpaných nad rámec událostí, které má zapsané v kalendáři událostí absence.

Příklad: V situaci, kdy jste jako firma přistoupili ke Sloneekovi během roku, a Vaši zaměstnanci tou dobou již mají nějaké události vyčerpané. V takovém případě máte dvě možnosti. Buď jim všechny události, které vyčerpali, zapíšete přes kalendář (tedy de facto zadáte události zpětně), nebo se spokojíte s tím, že právě do tohoto osloupečku zapíšete, kolik již mají vyčerpáno. První varianta je pracná, ale dá Vám při celoročním pohledu informaci o čerpání všech událostí, druhá varianta je rychlá, ale musíte počítat s tím, že v první části roku, kdy jste jako firma ještě Sloneeka nepoužívali, události nejsou v kalendáři. Zákazníkům téměř vždy doporučujeme tu rychlejší variantu.

Převedeno z loňska - Jak ukážeme v další sekci, Sloneek na konci roku provádí převod nevyčerpaných jednotek do dalšího roku. Všechny jednotky, které nebyly vyčerpány a současně mají fond a současně je v nastavení číselníku označena možnost "Nevyčerpané jednotky se převádí do dalšího roku", budou zapsány do tohoto sloupečku. Pokud tedy jako firma přistupujete ke Sloneekovi, a Vaši zaměstnanci tou dobou ještě mají nějakou nevyčerpanou dovolenou z loňského roku, zapište hodnotu tohoto fondu sem.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.