NASTAVENÍ DOCHÁZKOVÉHO TERMINÁLU

Jak terminál dunguje?Jak funguje terminál
Sloneekův terminál pro zaznamenávání docházky je tzv. Thin Client - tenký klient, na kterém může běžet prakticky libovolný operační systém, a je na něm nainstalován prohlížeč Google Chrome.

Terminál je přihlášený pomocí unikátního kódu terminálu, díky kterému aplikace ví, o který terminál se jedná, a ke které společnosti a lokalitě patří.

Všechny operace docházky, jako je zadání příchodu a odchodu, doplnění chybějícího odchodu, a případně také uložení fotografie pořízené při zaznamenání přichodu a odchodu, jsou okamžitě synchronizovány se Sloneekovým serverem.

V případě odpojení terminálu od internetu se zobrazí varovná hláška a terminál přestane zapisovat události docházky, dokud se spojení neobnoví. O události je vytvořen zápis do audit logu.

Pro správnou funkci terminálu je nezbytné neustálé připojení terminálu k internetu.

Když chybí připojení k internetu

Nastavení nového terminálu

Pro nastavení nového terminálu v aplikaci jděte do sekce Nastavení -> Terminály.

Zde máte přehled všech existujících terminálů Vaší společnosti. Můžete je upravovat a samozřejmě přidat nový kliknutím na button "Přidat".

Zadejte název terminálu, který se pak objeví mimo jiné na jeho obrazovce viditelné všem uživatelům, kteří si jdou zapsat docházku. Vyberte lokalitu z již vytvořených číselníků lokalit **(Nastavení -> Základní nastavení -> Lokality)**. Zadejte PIN pro odhlášení terminálu a unikátní PIN pro přihlášení terminálu.

Nastavení terminálu

Nastavení nového terminálu
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.