NASTAVENÍ ČÍSELNÍKU UDÁLOSTI ABSENCE

V sekci Nastavení -> Absence -> Události absence si nastavte typy absencí, které mají být k dispozici pro Vaši společnost. To, které konkrétní události může čerpat který konkrétní uživatel a za jakých podmínek, si necháme na později, teď je potřeba upravit a případně i vytvořit takové číselníky, které odpovídají tomu, co Vaše společnost poskytuje.

Nastavení číselníku absencí

Vytvoření a editace číselníku

Screenshot níže představuje tabulku všech dostupných událostí absence. Odtud můžete vytvořit nový číselník kliknutím na tlačítko "+Přidat" vpravo nahoře nebo editovat stávající číselník kliknutím na ikonku tužky v odpovídajícím řádku absencí.

Obě obrazovky - vytvoření i editace vypadají prakticky identicky.

Parametry číselníku absence

Název (viditelný administrátorům)
Česky, Slovenský a Anglický název, viditelný ostatním uživatelům
Poznámka (pro administrátory)
Typ - Volno nebo V práci
:: Volno = taková událost krátí odpracovanou dobu. Pokud si uživatel zadá do pracovního dne takovou událost, jeho odpracovaná doba se o to pokrátí.
:: V práci = tento typ události nemění odpracovanou dobu. Jde typicky o případ návštěvy lékaře, nebo sick hour, protože tento čas se považuje za odpracovaný.

Časová jednotka (čerpání)
:: Dny a půl dny
:: Dny (jsou dovoleny pouze celé dny, nikoliv půl dny)
:: Hodiny
* Roční fond (ano / ne)
Zdravotní důvody - využívá se pro nastavení Nemocenské nebo OČR (Ošetřování Člena Rodiny), kdy je událost do reportu propisována včetně víkendů a svátků (kalendářní dny)
Počet jednotek fondu a jednotka fondu
Nevyčerpané jednotky se převádí do dalšího roku (ano / ne)
Časové omezení (ano / ne) - určuje, kdy nejpozději může uživatel registrovat nebo měnit danou událost. Záporné hodnoty znamenají, kolik dní zpětně (např. -3 znamená, že může zapsat až 3 dni zpětně) nebo předem (+3 znamená, že událost je nutné registrovat minimálně 3 dny předem) je nutné událost registrovat. V případě hodnoty rovné nule je událost registrovatelná nejpozději v den začátku události, tedy dnes.

Nemocenskou nebo OČR nastavíte jako událost V práci, časovou jednotkou jsou Dny a půldny. Zaškrtnete Zdravotní důvody.

Editace číselníku
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.