NASTAVENÍ ČÍSELNÍKU TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBA

Týdenní pracovní doba je převzata z původní aplikace Sloneek. V jejím rámci je možné nadefinovat, které dny v týdnu (pondělí až neděle) jsou považovány za pracovní, a dále se zde definuje konkrétní časy začátků směn a pauz.

Tento typ pracovní doby je vhodný pro takové zaměstnance, kteří chodí do práce pravidelně, a tato pravidelnost se dá definovat na týdenním cyklu. Jakákoliv jiná definice pracovní doby vyžaduje použití druhého - ročního - způsobu.

V druhé polovině obrazovky "**Nastavení týdenní pracovní doby**" je definice konkrétních časů a pracovních dní. Ta se dá buď nastavit přímo na této obrazovce, ale protože tabulka obsahuje zhruba dvacet sloupců, je praktičtější si ji zvětšit na celou obrazovku - kliknutím na ikonku vedle tlačítka uložit. Po kliknutí na toto tlačítko lze pracovat na velké ploše:

Zde projděte všechny sloupce a nadefinujte pracovní dobu. Pro zjednodušení práce jsou vpravo nahoře rychlé akce

RESET - Vymaže kompletně celou tabulku
BĚŽNÁ - Nastaví nejběžnější pracovní dobu - pondělí až pátek, 8 a půl hodiny včetně oběda
ZKOPÍROVAT PRVNÍ ŘÁDEK - Vezme nastavení pondělí, a rozkopíruje ho do všech ostatních řádků

Nezapomeňte časy pracovní doby uložit!

NASTAVENÍ TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBY

NASTAVENÍ TÝDENNÍ PRACOVNÍ DOBY - rozšířený pohled
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.