NASTAVENÍ ČÍSELNÍKU PRACOVNÍ DOBA

Pracovní doba
Pracovní doba určuje, kdy má zaměstnanec pracovat. Lze ji definovat buď pomocí opakujícího se týdenního cyklu, který nejlépe vystihuje pracovní dobu klasických kancelářských profesí pracujících od pondělí do pátku, nebo ji lze definovat pro každý konkrétní den v roce. Toto roční nastavení je vhodné pro definici pracovní doby zaměstnanců s nepravidelnou pracovní dobou (např. pracuje každé pondělí každý sudý týden), nebo pro zaměstnance s velmi dynamickým plánováním pracovní doby (např. lékařské profese).

Nastavení číselníku Pracovní doba
V sekci Nastavení -> Absence -> Pracovní doba jsou všechny dostupné číselníky pracovní doby, které lze následně přiřadit uživatelům. Jako první krok při konfiguraci modulu Absence je dobré projít stávající číselníky, a případně si vytvořit vlastní, pokud Vám nevyhovují číselníky dodávané v rámci aplikace:

Kliknutím na ikonku s tužkou u zvoleného číselníku, případně kliknutím na tlačítko PŘIDAT se dostanete do editace číselníku. Obě varianty - vytvoření nového nebo editace stávajícího číselníku vypadají prakticky identicky:

Horní sekce Nastavení pracovní doby obsahuje základní nastavení - název, překlady do světových jazyků, přepínač mezi aktivní / neaktivní událostí (neaktivní událost není možné čerpat), barvu a typ. Jak jsme zmínili v úvodu, číselník Pracovní doba může být dvojího typu - týdenní nebo roční.

Rychlé seznámení s nastavením pracovní doby najdete v odkazu zde.
Tiketovací nástroj najdete pod svým přihlášením, záložka Podpora.

Pracovní doba

Nastavení pracovní doby
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.