NASTAVENÍ ČÍSELNÍKU AKTIVITY

V sekci Nastavení -> Aktivity -> Události aktivity si nastavte typy aktivit, které mají být k dispozici pro Vaši společnost.

Nastavení aktivity


Vysvětlení jednotlivých položek:
Název: takto se bude zobrazovat události při výběru uživatelem. Pokud vyplníte překlady v pravém sloupci, budou se zobrazovat v návaznosti na zvolený jazyk aplikace
Typ: zvolíte jestli je jde o práci na pracovišti nebo mimo něj. Tuto položku lze editovat, i když je položka aktivní a uživatelé ji již čerpají!
Mód Time trackingu: Jak bude aktivita přístupná pro sledování odpracovaného času pomocí Time Trackingu?
Nepovoleno = nebude možné použít Time Tracking, bude nutné aktivitu pouze zapisovat přes kalendář aktivit
Povoleno = bude možné použít Time Tracking i zapisování přes kalendář aktivit.
Vyžadováno = aktivitu bude možná zapisovat výhradně pomocí Time Trackingu, tedy ne přes kalendář aktivit.
Hodinová a nákladová částka k fakturaci: vyplněním rozlišíte náklady a podklady k fakturaci na úrovni firmy. Částky můžete (např.pro různé role) vyplnit inividuálně (viz níže)
Měna: určuje jednotnou měnu reportingu pro účetní

Nastavení aktivity pro uživatele

Pro jednotlivé uživatele nastavíte nejen to, jestli může či nemůže událost čerpat, případně je-li při jejím čerpání vyžadováno schválení nadřízeným nebo nikoliv. Vyplněním měsíčního nebo ročního fondu stanovíte limity pro čerpání ve stanoveném časovém období.Úpravou položek K fakturaci a Náklady měníte firemní nastavení (které jste udělali na firemní úrovni) na individuální.

Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.