ZPŮSOBY VYUŽITÍ MODULU AKTIVITY

Modul můžete využít při evidenci různorodých aktivit 3 různými způsoby:

PLÁNUJTE DOPŘEDU
Plánujte událostí, které máte v plánu dělat.
- naplánování směn (někomu)
- vykázání skutečnosti, že chci pracovat (já)
- tým se dohodne a vykáže, kdo bude mít službu, pohotovost,…

VYKAZUJTE ZPĚTNĚ
Naplánovaný čas podle revidujte podle skutečně odpracované doby na konkrétní aktivitě
- evidence odpracovaného času ve zvolněném režimu (nepředpokládá se ani minutová přesnost)
- evidence prezenční listiny
- porovnání odpracovaného času s absencemi, resp. fondem pracovní doby

MĚŘTE PŘESNĚ A AKTUÁLNĚ (PRÁVĚ TEĎ) POMOCÍ TIME TRACKINGU
Měřte čas strávený prací přesně v okamžik, kdy práce probíhá
- externista si loguje čas, který bude fakturovat svému hlavnímu odběrateli
- interní zaměstnanec nebo i volná profese (právník, účetní, kreativec) loguje čas, který bude on nebo jeho firma fakturovat klientovi

Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.