JAK UPRAVIT NEBO SMAZAT PRACOVNÍ DOBU

Úprava pracovní doby
Pracovní dobu upravíte pouze tehdy, není - li přiřazena žádnému uživateli. Poznáte to podle "zámečku" v nastavení pracovní doby.

Zamčená pracovní doba

Pokud potřebujete pracovní dobu upravit, je nutné i od všech uživatelů odřadit, upravit a následně zpětně přiřadit uživatelům

Smazání pracovní doby
Pracovní dobu smažete pouze v případě, není-li přiřazena žádnému uživateli. Je-li pracovní doba přiřazena, je viditelná v kartě zaměstnance bez ohledu na její platnost!

V případě, kdy byla pracovní doba přiřazena, byly-li na ni čerpány události a smažete-li tuto pracovní dobu u uživatelů, smažete zároveň i veškerá data, která se k dané události vázala! Pečlivě takovou operaci zvažte!
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.