HROMADNÉ PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTŮ

Podepisování ve Sloneekovi odpovídá požadavkům na EU normativy GDPR a především eIDAS. Dokumenty podepsané v naší aplikaci jsou tak právně závaznými akty. Podrobné stanovisko potvrzující právní soulad nalezente ZDE.
Výjimku uznatelnosti a využitelnosti elektronického podpisu tvoří akty taxativně vyjmenované v českém Zákoníku práce, § 334.

Nastavte si sami podepisovací flow pro hromadné podepisování dokumentů.
Lépe budete mít pod kontrolou třeba akceptaci faktur, ale i předkontrolu smluv nebo návrhy na odměny.

V rámci nastavení workflow přiřadíte libovolný počet lidí, kteří mají dokument podepsat. Poté, co všichni podepsali se k dokumentu za každého jednotlivého signatáře přiřadí jedna stránka jako report podpisu. Každý podpis má krom své fyzické podoby přidaný i unikátní “HASH” kód, podle kterého lze prokazatelně a jasně identifikovat původce souhlasu. Pokud tedy někomu “nepůjčíte” své heslo do Sloneeka. Potvrzení máte připravené v pdf ke stažení a zároveň je o každé podpisové aktivitě veden pečlivý auditlog (strojově vedená historie aktivity).

Podepisovací flow s protokoly
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.