EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ / UŽIVATELŮ (představení modulu)

Jednoduchá, přehledná a přesto velmi detailní evidence uživatelů ve vaší organizaci. Nemusí jít nutně jen o zaměstnance. Všechny spolupracovníky můžete mít pod jedním účtem a v rámci reportingu je třídit podle pracovně - právních vztahů. Každému uživateli můžete nastavit libovolnou pracovní dobu včetně nepravidelné. Na celý rok dopředu.

Evidence zaměstnanců a spolupracovníků slouží nejen k přehledu všech uživatelů aplikace, ale také k nastavení jejich osobních i kontaktních údajů, včetně možnosti vytváření Vlastních polí pro rozšíření datové báze evidované v rámci zaměstnanecké agendy.

Do této sekce má přístup Vlastník firemního účtu (Owner) a všichni administrátoři (Admin).

Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.