BEZDOTYKOVÁ DOCHÁZKA

Od ledna 2021 nabízíme v rámci modulu Docházka možnost automatické registrace událostí docházky všech nebo jen vybraných uživatelů pomocí nástroje skenování sítě.

Jak funguje automatizovaná docházka?
Na lokalitu, ve které se má automatická docházka zaznamenávat, nainstalujeme miniaturní počítač (nejčastěji Raspberry Pi), který neustále skenuje lokální síť a vyhodnocuje, která zařízení jsou k síti připojena. Jakmile je zaznamenáno připojení zařízení, které je spárováno s uživatelem, do vnitřní sítě, je tomuto uživateli zapsán příchod. Analogicky, jakmile se v rámci výsledků skenování sítě uživatelovo zařízení určitou definovanou dobu nevyskytuje, je tomuto uživateli zapsán odchod.

Jde tedy o řešení, které skutečně nevyžaduje žádnou součinnost ze strany zaměstnance. Jediné, co je potřeba na začátku během instalace udělat, je zjistit MAC adresu jeho zařízení, které bude vyhodnocováno. Nejčastěji se jedná o uživatelův mobilní telefon.

K tomu, aby tato docházka fungovala, je nezbytné, aby uživatelovo zařízení bylo připojeno do vnitřní sítě zákazníka, což je nejčastěji dosaženo tím, že se uživatelův mobilní telefon připojuje k síti pomocí firemní Wi-Fi.

Průběh instalace
Instalaci automatizované docházky zajišťuje technická podpora Sloneeka v součinnosti s IT oddělením zákazníka. Vzhledem k tomu, že dochází k instalaci hardware do vnitřní sítě, je nezbytné, aby IT oddělení tuto operaci schválilo.

Následně Sloneekova podpora nainstaluje skenovací zařízení, a nakonfiguruje zařízení, která se mají pro jednotlivé uživatele skenovat. Každý uživatel, jehož docházka má být tímto způsobem zaznamenávána, musí poskytnout token pro zapisování událostí docházky z aplikace třetí strany. Tento token je pro každého uživatele přístupný v jeho profilu, kde ho lze získat a také znovu vygenerovat.

Sloneekova podpora má i po instalaci zařízení v síti zákazníka dostupné vzdálené připojení prostřednictvím služby VNC nebo Teamviewer.

Bezpečnost
Skenovací zařízení je open source hardware, na kterém běží poslední verze OS Raspbian (Debian pro Raspberry Pi) a sada shellových a pythonových scriptů. Vše je otevřené a auditovatelné IT oddělením zákazníka.

Cena
Cena za instalaci skenovacího terminálu je 3.000 Kč, dále zákazník hradí cenu za skenovací terminál, obvykle kolem 2.500 Kč. Cena za instalaci a odprodej zařízení může být nastavena individuálně podle dohody s IT oddělením zákazníka, možné je také využití jeho vlastního hardware.

K tomu, aby tato služba fungovala, musí mít zákazník aktivní modul Docházka s platnou licencí.

Umístění tokenu pro zápis bezdotykové docházky
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.